All posts tagged "İspanya"

  • Avrupa’nın Doğu’ya bakan yüzü: Sevilla

    İspanya; Avrupa topraklarının Müslüman Afrika’ya en yakını, geçmişinde emirler, halifeler, sultanlar tarafından yönetilmiş Endülüs bölgesinin ülkesi… Endülüs ise İspanya’daki 17 özerk bölgeden biri. İsmi de...